SLUŽBY

RESO s.r.o.

PRÁCE HSV

• Výkopové práce
• Zakládání staveb
• Svislé a vodorovné konstrukce (zděné, monolitické i ocelové)
• Komunikace
• Úpravy povrchů (omítky vnitřní, vnější, zateplování budov, skladby podlah včetně nášlapných vrstev)
• Výplně otvorů (okna, vnitřní i vnější dveře, světlíky)
• Oplocení
• Lešení a stavební výtahy
• Demolice konstrukcí nebo i celých objektů
• Odvozy na skládky
• Mimostaveništní nákladní dopravu

PRÁCE PSV

 • Izolace proti vodě spodní i vrchní stavby
 • Izolace tepelné
 • Zdravotní instalace (vodovod, kanalizace, plynovod)
 • Ústřední vytápění
 • Tesařské konstrukce
 • Klempířské konstrukce
 • Dodávky a montáže střešních krytin
 • Stavebně-truhlářské konstrukce
 • Stavebně-zámečnické konstrukce
 • Dlažby a obklady
 • Nátěry
 • Malby
 • Přípojky vody, kanalizace, plynu
 • Elektromontáže vč. bezdrátového zabezpečení objektů

Pro nespecifikované stavební práce máme vytvořené dlouholeté vztahy se subdodavateli.

DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PRÁCE

 • Projektové práce v oboru pozemního stavitelství
 • Odborné technické dozory staveb
 • Rozpočtové práce rodinných, bytových, občanských a administrativně-správních objektů
 • Prodej stavebního materiálu a výrobků

Společnost RESO s.r.o.

KONTAKT

Podlipného 812/10

Praha 8 - Libeň

284 841 246

© 2018 RESO s.r.o.