CERTIFIKÁTY

Reso s.r.o.

SEZNAM CERTIFIKÁTŮ

POLITIKA KVALITY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  • Důležitým měřítkem naší úspěšnosti je spokojenost zákazníků i všech dalších zainteresovaných stran
  • Sledujeme technický vývoj v oboru tak, abychom našim zákazníkům vždy mohli nabídnout to nejlepší řešení za přiměřenou cenu při co nejnižším dopadu činností na životní prostředí
  • Vytváříme vzájemně prospěšné vztahy s našimi dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami
  • Využíváme všech podnětů ke zlepšování výkonnosti a efektivnosti procesů
  • Uplatňujeme a neustále zlepšujeme systém řízení kvality a ochrany životního prostředí podle požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001
  • Kvalifikovaný, odpovědný a spokojený zaměstnanec je důležitou součástí kladného obrazu naší společnosti