O SPOLEČNOSTI

RESO s.r.o.

ZALOŽENÍ FIRMY:

Firma RESO s.r.o. byla založena v r. 1992 jako soukromá stavebně-obchodní společnost. Provádíme stavební práce v oboru pozemního stavitelství. Naše společnost je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 a 14001:2005

HLAVNÍ ČINNOSTI FIRMY:

Převážnou činností firmy jsou stavební práce na novostavbách, rekonstrukcích a opravách rodinných, bytových a administrativně-správních objektů. Provádíme tzv. stavby na klíč včetně možnosti zpracování přípravné a projektové dokumentace. Současně provádíme i další stavby (komunikace, terénní úpravy, oplocení, terénní a opěrné stavby, přípojky inženýrských sítí apod.) související s kompletním dokončením ucelených stavebních objektů. Pokrýváme široké spektrum stavebních činností (předprojektová příprava, projektová činnost, realizace staveb, rozpočtové, kontrolní a dozorové práce na stavbách), které můžeme zákazníkům nabídnout našimi pracovníky, kteří jsou navíc držiteli autorizačních oprávnění (autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik).

TECHNICKÉ A PROFESNÍ ZÁZEMÍ FIRMY:

Za dlouhou dobu naší existence máme vybudované technické, administrativní a profesní zázemí pro poskytování širokého spektra stavebních činností. Pro oceňování staveb a prací používáme program RTS a.s. BUILDpower s možností sestavení nejen stavebních nákladů, ale i harmonogram prací a přehledů o čerpání financí v průběhu realizace stavby. Zaměstnáváme řemeslníky v oborech zedník, obkladač, zámečník, truhlář, instalatér, elektrikář, izolatér, řidič. Administrativně-správní zázemí firmy sídlí ve vlastním objektu na adrese stále provozovny, kde provádíme veškerou stykovou činnost se zákazníky. Technické zázemí firmy zajišťujeme též na adrese stálé provozovny a dále na Praze 6, kde máme tzv. stavební dvůr pro stavební materiály, výrobky a techniku. Máme vlastní autodopravu s nákladními automobily. S tímto zázemím jsme schopni realizovat stavebně-montážní, projekční i ostatní nabízené práce a služby v ohodnuté ceně a v dohodnutém čase.

Společnost RESO s.r.o.

KONTAKT

Podlipného 812/10

Praha 8 - Libeň

284 841 246

© 2018 RESO s.r.o.