RESO stavebně obchodní společnost

STAVEBNĚ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

stavební práce na novostavbách a rekonstrukce
rodinných, činžovních a administrativních objektů

Služby

PRÁCE HSV

 • Výkopové práce
 • Zakládání staveb
 • Svislé a vodorovné konstrukce (zděné, monolitické i ocelové)
 • Komunikace
 • Úpravy povrchů (omítky vnitřní, vnější, zateplování budov, skladby podlah včetně nášlapných vrstev)
 • Výplně otvorů (okna, vnitřní i vnější dveře, světlíky)
 • Oplocení
 • Lešení a stavební výtahy
 • Demolice konstrukcí nebo i celých objektů
 • Odvozy na skládky
 • Mimostaveništní nákladní dopravu

PRÁCE PSV

 • Izolace proti vodě spodní i vrchní stavby
 • Izolace tepelné
 • Zdravotní instalace (vodovod, kanalizace, plynovod)
 • Ústřední vytápění
 • Tesařské konstrukce
 • Klempířské konstrukce
 • Dodávky a montáže střešních krytin
 • Stavebně-truhlářské konstrukce
 • Stavebně-zámečnické konstrukce
 • Dlažby a obklady
 • Nátěry
 • Malby
 • Přípojky vody, kanalizace, plynu
 • Elektromontáže vč. bezdrátového zabezpečení objektů

DALŠÍ SLUŽBY A PRÁCE

 • Projektové práce v oboru pozemního stavitelství
 • Odborné technické dozory staveb
 • Rozpočtové práce rodinných, bytových, občanských a administrativně-správních objektů
 • Prodej stavebního materiálu a výrobků
1x1px

Pro nespecifikované stavební práce máme vytvořené dlouholeté vztahy se subdodavateli.

1x1px
copyright (c) Reso s.r.o. | tvorba www stránek Lira IS s.r.o.