RESO stavebně obchodní společnost

STAVEBNĚ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

stavební práce na novostavbách a rekonstrukce
rodinných, činžovních a administrativních objektů

O společnosti RESO s.r.o.

ZALOŽENÍ FIRMY:

Firma RESO s.r.o. byla založena v r. 1992 jako soukromá stavebně-obchodní společnost.

Provádíme stavební práce v oboru pozemního stavitelství.

Naše společnost je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 a 14001:2005 a dále je zapsaná na seznamu odborných dodavatelů v projektu „Zelená úsporám“

HLAVNÍ ČINNOSTI FIRMY:

Převážnou činností firmy jsou stavební práce na novostavbách, rekonstrukcích a opravách rodinných, bytových a administrativně-správních objektů.

Provádíme tzv. stavby na klíč včetně možnosti zpracování přípravné a projektové dokumentace.

Současně provádíme i další stavby (komunikace, terénní úpravy, oplocení, terénní a opěrné stavby, přípojky inženýrských sítí apod.) související s kompletním dokončením ucelených stavebních objektů.

V rámci živnostenských oprávnění (provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, projektová činnost v investiční výstavbě, koupě a prodej zboží) pokrýváme široké spektrum stavebních činností (předprojektová příprava, projektová činnost, realizace staveb, rozpočtové, kontrolní a dozorové práce na stavbách), které můžeme zákazníkům nabídnout našimi pracovníky, kteří jsou navíc držiteli autorizačních oprávnění (autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik).

TECHNICKÉ A PROFESNÍ ZÁZEMÍ FIRMY:

Za dlouho dobu naší existence máme vybudované solidní technické, administrativní a profesní zázemí pro poskytování širokého spektra stavebních činností.

  • Pro oceňování staveb a prací používáme rozpočtový program Build power s možností sestavení nejen stavebních nákladů, ale i harmonogram prací a přehledů o čerpání financí v průběhu realizace stavby
  • Zaměstnáváme v hlavním pracovním poměru řemeslníky v oborech zedník, obkladač, zámečník, truhlář, instalatér, elektrikář, izolatér, řidič
  • Pro vedení staveb zaměstnáváme v hlavním pracovním poměru stavbyvedoucí a mistry
  • Administrativně-správní zázemí firmy sídlí ve vlastním objektu na adrese stále provozovny, kde provádíme veškerou stykovou činnost se zákazníky
  • Technické zázemí firmy zajišťujeme též na adrese stálé provozovny a dále na Praze 9, kde máme tzv. stavební dvůr pro stavební materiály, výrobky a techniku
  • Máme vlastní autodopravu s nákladními automobily

S tímto zázemím jsme schopni realizovat stavebně-montážní, projekční i ostatní nabízené práce a služby v dohodnuté ceně a v dohodnutém čase.

1x1px
copyright (c) Reso s.r.o. | tvorba www stránek Lira IS s.r.o.